Home

De meeste voedselketens beginnen in de grond, dat tevens de basis is voor de landbouw. Een bodem in balans, met de juiste verhoudingen van koolstof, mineralen en voedingsstoffen, is de sleutel tot gezondheid en overvloed bij plant, dier en mens.

Overmatig gebruik van agro-chemicaliën, monoculturen en genetische modificering hebben onze landbouwgronden de laatste eeuw dramatisch verslechterd. De afnemende vruchtbaarheid en natuurlijke ziektewerendheid en biodiversiteit leiden tot jaarlijks grotere uitdagingen op het gebied van erosie, onkruiden, ziekten en plagen. Niet alleen in de bodem en het gewas, maar ook bij mens en dier.

Het vergt een omslag in denken, om de natuurlijke overvloed (weer) te kunnen ontketenen. Van dominantie en strijd naar samenwerking met de natuur. TEAM Ecosys staat sinds 1997 agrariërs bij met advies en producten om deze omslag te kunnen maken.

plant