Advies

Het doel is een bodem in balans, als basis voor de productie van vitale gewassen en nutriëntdichte voeding. Deze levensmiddelen zijn het beste medicijn tegen beschavingsziekten en een voorwaarde voor een gezond bedrijfsresultaat.

TEAM Ecosys werkt aan de hand van de bodemvruchtbaarheidsmodellen van Albrecht en Reams om dit doel te bereiken. Een eetlepel ecologisch vitale bodem bevat twee tot vier kilometer fijne schimmeldraden en miljoenen toegewijde medewerkers in de vorm van bacteriën, wormen en geleedpotigen.
Bij de juiste gehalten aan humus, mineralen en sporenelementen voorzien zij het gewas 24 uur per dag van vocht, voeding en beschermende stoffen. Een vitale bodem staat garant voor een goede natuurlijke weerstand tegen ziekten en plagen. Daarnaast is de onkruiddruk veel lager waardoor de noodzaak voor het gebruik van agro-chemicaliën nog verder afneemt.

Na een bezoek, eventueel gevolgd door bodem- of plantsapanalyses, kunnen wij adviseren over wat er in eerste aanzet nodig is om de bodem in balans te krijgen en het bodemleven te stimuleren. Humus, mineralen, sporenelementen, bio diverse groenbemesters en biologische stimulatoren kunnen hierin een rol spelen.

De inzet is zo min mogelijk kunstmest, onkruidbestrijdings- en gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken aangezien deze niet bevorderlijk zijn voor het gewas en de bodembiologie. Een natuurlijk chelaat kan de negatieve effecten van deze middelen nog enigszins beperken.
Doorgaans is het gebruik van agro-chemicaliën al snel met 30 to 50 procent terug te brengen. De ecologische vervangers zijn veelal goedkoper en veroorzaken geen schade aan het gewas en bodemleven.

Door periodiek te controleren op o.a. brixwaarden en mineraalgehalten van het bladsap kan het gewas tijdig worden versterkt. Hierdoor kan productieverlies en aantasting door ziekten, virussen, aaltjes of insecten worden voorkomen.

Over het algemeen vergt het drie tot vijf jaar om tot een bodem met een evenwichtige koolstof- en mineralenbalans te komen. Kenmerkend voor een dergelijke bodem is een goede bodemvruchtbaarheid, structuur, drainage, vochtberging en een lage druk van ziekteverwekkende organismen, aaltjes en onkruiden. Dit resulteert in vitale, nagenoeg ziektevrije gewassen van een hoge kwaliteit.

Vrijblijvend advies? Maak nu een afspraak!