Privacy Protocol TEAM Ecosys & Mikro Mineral Nederland BV

Dit is een verklaring van de wijze waarop TEAM Ecosys en Mikro Mineral Nederland BV omgaan met de privacy van persoonsgegevens. Alle relaties van TEAM Ecosys en Mikro Mineral NL hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en of bezwaar te maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten. TEAM Ecosys en Mikro Mineral NL E-mail berichten, Nieuwsbrieven en

FACTUREN

Bij aanmelding voor ontvangst van de TEAM Ecosys en Mikro Mineral Nederland e-mail berichten, nieuwsbrieven en facturen gaat u akkoord met het gebruiken van uw opgegeven persoonsgegevens voor digitale toezending van berichten en facturen. Voor de nieuwsbrief zijn de enige gegevens die wij verzamelen je e-mailadres en naam. Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken wij Mailchimp. Mailchimp geeft ons inzicht in hoe onze nieuwsbrief ontvangen wordt; Of en wanneer deze geopend wordt en of er op een link wordt geklikt. Voor de verwerking van de gegevens is met Mailchimp een verwerkersovereenkomst gesloten. Dit is de enige partij met wie de gegevens worden gedeeld. Ter info: Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten en dus worden je gegevens doorgegeven naar een land buiten de EU. Maar de gegevens worden verder niet gedeeld met anderen. Verwerking van de gegevens vind plaats op basis van toestemming door de gebruikers. Deze toestemming geef je tijdens het inschrijven op de nieuwsbrief.

INZAGE GEGEVENS

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

RECTIFICATIE GEGEVENS

U heeft recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

WISSEN GEGEVENS

U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen:

 • Omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;
 • Omdat u uw toestemming intrekt; Omdat U succesvol bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEPERKING VAN DE VERWERKING

U hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen:

 • Gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar u toch niet wilt dat de gegevens worden gewist;
 • Indien TEAM Ecosys of Mikro Mineral NL de gegevens niet meer nodig hebben, maar u de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar.
 • U verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS

U hebt recht om uw gegevens te laten overdragen. Hiermee kunt u een kopie van uw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand of een CSV-bestand. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

BEZWAAR TEGEN VERWERKING

U hebt altijd recht om op grond van redenen die met uw specifieke situatie te maken hebben tegen:

 • De verwerking van U persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht TEAM Ecosys en Mikro Mineral NL die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van TEAM Ecosys en Mikro Mineral NL of een derde, wanneer uw belangen zwaarder wegen;
 • Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag u ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de proflering die betrekking heef op direct marketing.
 • Wilt u gebruik maken van een van uw rechten, stuurt u dan uw verzoek per e-mail naar:
 • info@team-ecosys.nl, of info@mikro-mineral.nl, of u kunt per post een verzoek sturen naar:
 • TEAM Ecosys of Mikro Mineral NL, Oude Rijksstraatweg 44, 7391 MC Twello. Vermeld bij uw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld Uw naam, adres en telefoonnummer. Ter verificatie sturen wij u een e-mail of brief naar het bij TEAM Ecosys en Mikro Mineral NL opgegeven (e-mail)adres met de uitnodiging om uw verzoek te bevestigen. Binnen uiterlijk 28 dagen na ontvangst van het verzoek ontvang U een reactie.

COOKIE BELEID

De eerste keer dat u één van de websites van TEAM Ecosys of Mikro Mineral Nederland BV bezoekt wordt u gevraagd om cookies te accepteren. Door op ‘Akkoord’ te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij het gebruik van TEAM Ecosys of Mikro Mineral NL-websites op uw apparatuur worden geplaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over uw apparaat gebruik. Ook laten cookies de TEAM Ecosys of Mikro Mineral NL websites goed werken, zodat u ingelogd kunt blijven bijvoorbeeld.

De TEAM Ecosys en Mikro Mineral NL-websites plaatsen een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google. Deze cookie is een noodzakelijk onderdeel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en op basis van deze informatie de website voor de gebruikers te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. TEAM Ecosys en Mikro Mineral NL hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten of benchmarking. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in onder andere de Verenigde Staten. Google houdt zich aan de “Safe Harbor principles” en is aangesloten bij het “Safe Harbor programma” van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. In het privacybeleid van Google kunt u meer informatie hierover lezen.

WEBSITE VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

CONTACACTFORMULIER

Als u een contactformulier op de website invult, of het klachtenformulier°, of ons een °e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:

 • Firmanaam en contact informatie;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummers (vast en mobile)
 • Demografische informatie zoals adres en postcode