Veggiewash

Veggiewash is een volledig biologisch afbreekbare uitvloeier, een zeep, opgebouwd uit nanomicellen. Het heeft een sterk oppervlaktespanningverlagend effect op water en is volledig biologisch afbreekbaar.

Dit maakt de Veggiewash bijzonder geschikt als:

  • Uitvloeier voor verlaging dosering herbiciden en pesticiden
   Door de oppervlaktespanningsverlaging komt de spuitvloeistof in poriën die zonder Veggiewash te klein zijn. Hierdoor kan de plant ook makkelijker stoffen opnemen. Wanneer Veggiewash in de sapstroom van de plant komt, helpt het de mineraaloplossingen sneller door de vaten te laten stromen. Daarnaast verplaatsen de in de bladeren gevormde suikers zich sneller naar de zaden en wortels. Gebruik van Veggiewash als uitvloeier verhoogt de effectiviteit van herbiciden en pesticiden en vermindert residuschade, doordat lagere doseringen chemie mogelijk zijn.

 

  •  Stabilisator van spuitwater en van suspensies
   Kraan- en oppervlaktewater is vaak licht zuur, met een pH van 5,5-7. Gebruik van Veggiewash verhoogt de pH waarde tot boven 7 en voorkomt zo verbruik van calcium en magnesium in meststoffen, chemicaliën en gesteentemelen voor neutralisatie van het water. Veggiewash vergroot de stabiliteit van suspensies aanzienlijk, zonder risico op verklontering van de fijne gesteentemelen.

 

  • Vermindering van droogteschade
   Veggiewash maakt grondwater in micro-poriën beschikbaar. In klei- en leemhoudende gronden is grondwater voor planten beschikbaar tot een porie-diameter van circa 2 micron (µm). Door Veggiewash te vernevelen over het gewas kunnen wortels zich ontwikkelen in poriën met een kleinere diameter. In de Amerikaanse woestijnstaten resulteren drie vernevelingen met Veggiewash in nagenoeg een verdubbeling van de gewasopbrengsten.

 

  • Verhoging van de beschikbaarheid van mineralen
   Veggiewash maakt extra mineralen uit de kleinere poriën in het klei-humuscomplex beschikbaar. Door Veggiewash te vernevelen over het gewas, kan dit mineralen opnemen uit poriën die zonder Veggiewash niet bereikt kunnen worden.

 

  • Reiniging en ontvetting van oppervlakten en metalen
   Als zeep en ontvetter komt Veggiewash op plaatsen waar andere zepen niet kunnen komen. Het is een prima ontvetter voor metaalbewerking of bij machineonderhoud.

 

  • Reiniging van spuittanks, werkruimten en stallen
   Als zeep heeft Veggiewash naast een diep reinigende en ontvettende ook een biocide werking bij gebruik voor reiniging van spuittanks, werkruimten en stallen.

 

  • Verzeping van koolwaterstoffen voor verbetering van de biologisch afbraak
   Veggiewash is in Californië toegelaten voor het reinigen van met minerale olie verontreinigd grondwater. De sterke verlaging van de oppervlaktespanning maakt dat Veggiewash, met name in zandgronden, geschikt is voor de verzeping van koolwaterstoffen, welke dan sneller biologisch afbreken.

 

 

Dosering:

–         Als uitvloeier: 2 ml/liter vernevel- of spuitvloeistof

–         Als stabilisator: 1 ml/liter vernevelvloeistof

–         Als reinigings- en ontvettingsmiddel: 2-4 ml/liter water

–         Voor extra reinigingskracht in stallen: 6 ml/liter water