Vitalance

Vitalance is een revolutionair natuurlijk bladvoedingspreparaat die chemische bestrijdingsmiddelen en stikstofbemesting overbodig kan maken. Het is een oplossing van dierlijke eiwitten, plantsappen en plantaardige oliën rijk aan hoofd- en spoorelementen, mineralen uit kruiden, natuurlijke afzettingen en gesteenten.

De ingrediënten in Vitalance zijn zo fijn vermalen dat deze na het vernevelen direct door de huidmondjes van de plant opgenomen kunnen worden. Deze komen gelijk terecht bij de weefsels in het blad verantwoordelijk voor de fotosynthese. Dit helpt de plant naar behoefte bescherm- en afweerstoffen tegen actuele bedreigingen zoals ziekten en insecten aan te maken. Bovendien blijft de plant deze stoffen 14 tot 21 dagen na verneveling nog afgeven aan de bodem. Deze stoffen en de verminderde aanwezigheid van chemicaliën stelt het bodemleven in staat te herstellen.

De eerste effecten zijn al na een half uur meetbaar doordat de brixwaarden van het plantensap omhoog gaan en er veranderingen plaatsvinden in de zuurgraad (pH) van het grondwater.

Ook zonder kennis over de huidige bodemvruchtbaarheid kan Vitalance direct gebruikt worden. Het gewas reageert direct positief op de door de bladvoeding aangevoerde energie, mineralen en sporenelementen en de beschermende stoffen uit de natuurapotheek.


Dosering en gebruik

Optimale resultaten worden verkregen bij een dosering van 5 liter Vitalance per hectare en 4 tot 5 toepassingen per groeiseizoen. Mengen met 200 tot 400 liter water per hectare om de bladvoeding fijn te kunnen vernevelen rond het gewas.

Verdeling over het groeiseizoen:

– 1 x bij het zaaien/planten,
– 1 x in het 2-blad stadium of bij circa 4 cm hoogte
– Daarna elke drie tot vier weken herhalen
– Eventueel aanvullend vernevelen in stress situaties (droogte, ziekten).

Het verdient sterk aanbeveling de groenbemesters in de herfst op dezelfde wijze te vernevelen met Vitalance. Dit zorgt voor een solide basis voor plantaardige productie in het jaar daarop. Het stelt de groenbemesters in staat om de bouwvoor te voorzien van voeding en weerstand verhogende stoffen. Een gezond gewas wordt niet ziek en voorkomt overwintering of ontwikkeling van luizen en aaltjes.

Vitalance productblad

Artikel “Eerste ervaringen met Vitalance”