Y-plant

Y-plant is een bladvoedingspreparaat, dat in suspensie in water wordt verneveld rondom de gewassen. In de nevel komen de geactiveerde ingrediënten via de huidmondjes in de bladholten en katalyseren direct de fotosynthese en de koolstofassimilatie.

Y-plant is samengesteld uit natuurlijke gesteenten, mineralen en medicinale planten & kruiden van biologische teelt.

De grondstoffen zijn in een hoog turbulente atmosfeer, als in een tornado, verkleind en geactiveerd, in een technologisch hoogwaardig proces, met een zeer fijn poeder als resultaat.
De deeltjes variëren in grootte van 5 nanometer tot 30 micron, waarbij 97% kleiner is dan 14 micron.

huidmondje Afbeelding van poriën (huidmondjes) in een blad, met een diameter van circa 20 micron


In de bladeren wordt in aanwezigheid van water(damp) een deel van de Y-plant 
ingrediënten gesplitst in CO2 (Koolstofdioxide), CaO (Calciumoxide), MgO (Magnesiumoxide) en sporenelementen. Daarnaast faciliteren andere ingrediënten de afsplitsing van zuurstof uit de watermoleculen en de opbouw van secondaire stofwisselingsproducten.

Al deze mineralen, sporenelementen en opgebouwde enzymen zijn direct plant beschikbaar, essentieel voor natuurlijke bescherming en een gezonde gewas- en bodemontwikkeling. Daarnaast compenseren de ingrediënten de eventuele residuen van glyfosaat in de bouwvoor en de daarmee samenhangende vatbaarheid voor ziekten, als gevolg van gebruik van Roundup® in voorgaande jaren (tot circa 35 jaar).

Y-Plant werkt als een koolstof “booster”, door een aanzienlijke vergroting van de plant beschikbare hoeveelheid CO2.

Y-plant productblad