Fundamenteel beter

Van kunstmest gebruiken naar natuurlijke meststoffen met TEAM Ecosys

Als expert op het gebied van biologische bodemverbetering reist TEAM Ecosys het land door om landbouwbedrijven te begeleiden bij een geleidelijke omschakeling naar ecologische landbouw. Dat heeft diverse voordelen. Natuurlijke meststoffen en gewasbescherming werken breder dan chemicaliën. Gelijktijdig voeden zij bodem en gewas, verbeteren ze de bodemstructuur, remmen ze onkruidvorming, vergroten de natuurlijke ziektewering, verminderen de waterbehoefte, vergroten ze de opbrengst en verbeteren zij  de productkwaliteit. De gewassen verbeteren in uiterlijk, geur, kleur, smaak, aroma en bewaarkwaliteit. Dat maakt natuurlijke meststoffen goedkoper, duurzamer en vaak effectiever dan chemicaliën. Met onze begeleiding is het gebruik van agrochemicaliën al snel met 50% terug te brengen. Onze producten voldoen aan de steeds strengere milieu- en gezondheidseisen van de EU. Ook zijn ze geschikt voor biologische landbouw en zullen ze worden aangemeld voor de SKAL-inputlijst.

Periodieke controles garanderen de continuïteit

Zoals je als agrariër weet, kan een gewas soms zwakker worden zonder dat dit al met het blote oog is te zien. Door periodiek te controleren op Brinxwaarden van mineraalgehalten in het bladsap, houden we de vinger aan de pols voor de vitaliteit van het gewas. Door doelgericht te monitoren, beperken we opbrengstderving, verminderde productkwaliteit en verliezen in bewaring tot het minimum.

Hoe lang duurt het tot mijn land een evenwicht bereikt?

Een ecosysteem heeft, net als elk ander levend wezen, tijd nodig om zich te ontwikkelen. Over het algemeen vergt het 3 tot 7 jaar om tot een evenwichtig bodemleven te komen. Dan hebben de koolstof- en mineraalconcentraties in de buurt de optimale Albrecht- en Reams-verhoudingen. De bodemvruchtbaarheid en -structuur zijn verbeterd. De humus houdt voeding en vocht beter vast. Komen er ziekteverwekkende organismen op het veld of in de bodem? Hun aanwezigheid en ontwikkeling worden direct onderdrukt. Ze smaken beter, en worden door de gezonde en gewenste ziektebestrijdende organismen opgegeten. Vitale, ziektevrije gewassen met een hoge voedingswaarde zijn het resultaat. Het beste medicijn tegen beschavingsziekten, gedragen door levende grond.

Met biologische bodemverbetering is jouw agrarisch bedrijf toekomstbestendig.

Albrecht en Reams

Een eetlepel ecologisch vitale bodem bevat 2 tot 4 kilometer fijne schimmeldraden. De grond wordt bewoond door miljoenen toegewijde medewerkers, waaronder bacteriën, wormen en geleedpotigen. Zij zorgen er samen voor dat planten beter wortelen, dat ze vitaler zijn en zich beter kunnen verdedigen tegen eventuele ziektes en plagen (insecten). Deze medewerkers werken bij gezonde voeding en niet te veel verstoring door grondbewerking of toediening van schadelijke stoffen in het groeiseizoen 24/7 en altijd met goede zin, zonder verlof- of ziektedagen.


Eco-agriculture
Met de Albrecht en Reams-modellen komen de hoofd- en sporenelementen in de optimale hoeveelheden en verhoudingen in de bodem, waardoor gewassen zich robuust ontwikkelen en hoogproductief zijn. Dit maakt het mogelijk om het gebruik van landbouwchemicaliën met circa 20% per jaar af te bouwen. De natuurlijke mineralen bestaan uit tribomechanisch gemicroniseerde en geactiveerde gesteenten (steenmelen) die naar behoefte worden aangevuld met restproducten uit de landbouw en voedingsindustrie, rijk aan natuurlijke mineralen, eiwitten, enzymen of organische hoofd- en sporenelementen. De opname van deze producten geschiedt volledig biologisch en veroorzaakt geen onbalans of schade in de gewassen of bodembiologie. De producten maken het gebruik van chemicaliën als rescue remedie nagenoeg overbodig.


Wil je weten wat deze methode voor jouw landbouwgrond kan betekenen?

Vraag advies bij ons aan

 TEAM Ecosys
Oude Rijksstraatweg 44
7391 ME Twello

KvK: 08052645

Contactgegevens
 0571-275153
  06-54240900

 info@team-ecosys.nlPrivacyverklaring

Duurzame bodemverbetering vraagt om inzicht in het voedselweb.