Fundamenteel beter

Ervaring als basis voor een Swingend, Ecologie-Herstellend Bodembeheer

Het herstel van bodemecologie lijkt complex, maar werkt vooral op aandacht. De stappen van de beheerder zijn de beste mest. Allereerst zul je bereid moeten zijn om te veranderen. Als je tevreden bent met agrochemicaliën en het bestrijden van ziekten en plagen moet je hiermee vooral doorgaan. Als het kriebelt en knaagt en je het idee hebt dat de natuur een te intelligent systeem is om met ons menselijk 3D denken te domineren en te knechten, zijn er collega agrariërs, die je kunnen inwijden of helpen ontwikkelen. Daarnaast zijn er ook wereldwijd veel resultaten beschikbaar uit goed praktijkonderzoek, waardoor je niet eerst opnieuw wetenschappelijk wielen hoeft te laten uitvinden, of aan te tonen of en hoe een methode werkt. Laat internet een dankbare bron van inspiratie zijn. Wees ook niet bang om een collega te bellen om te horen wat zijn ervaringen zijn: samen kom je sneller verder!

WAARSCHUWING:

Als je met ecologisch telen in samenwerking met de natuur begint, wordt dit al snel een virus waaraan je niet meer ontsnapt. Het aardige is, dat je er lichtjes van in je ogen krijgt. Ook herken je met dit virus besmette collega’s aan de lichtjes in hun ogen. Zo heb je altijd gespreksstof in de uitwisseling van ervaringen. Wil jij als agrariër of grondgebruiker een completer beeld van het leven in de bodem? Wij helpen je met de volgende artikelen, links en video’s graag op weg.

Een vraag naar aanleiding van deze informatie?

Neem contact op

Video’s 

Greenpeace:  Growing doubt

Korte documentaire over genetische modificatie.

Artikelen 

Meer lezen over ecologische bodems? Volg onderstaande links.

Einderlijk (h)erkenning?
Interview met Piet Boonekamp van Artemis.


Natuurlijk engerlingen verdrijven
Een case van TEAM Ecosys uit Twello.

Van scepsis naar gewoon doen
Artikel in Akker, maart 2015

Sleutel ligt bij bodemleven
Artikel in BloembollenVisie, 20 februari 2015

Bollentelers willen gezondere bodem
Artikel in Nieuwe Oogst, 1 maart 2014


Minder chemie bij gelijke opbrengst
Artikel in Nieuwe Oogst, 1 maart 2014

Ga uit van kracht natuur
Artikel in Nieuwe Oogst, 14 december 2013

Bollen onder een deken van gras
Artikel in Nieuwe Oogst, 17 december 2013

Telers onderzoeken weerbare bodem
Artikel in Nieuwe Oogst, 30 november 2013

‘Ik zie weer sterke planten’
Artikel in Nieuwe Oogst, 21 september 2013

Bloembollenteler John Huiberts: ‘Niet gangbaar,maar ook niet biologisch.’
Artikel in Nieuwe Oogst, 27 juli 2013


Nuchter alternatieven toepassen
Artikel in Noordhollands Dagblad, 29 juli 2011

SOS: Save our Soils
Interview met Dr. Christine Jones

Geur van pas gemaaid gras heeft twee functies
Scientias, 23 september 2014

Planten ‘herkennen’ verschillende insecten
Nu.nl, 16 februari 2015

De productiviteit van de Oostvaardersplassen
Trouw, 30 mei 2014

Leveren regenwormen ons gratis kunstmest?
Handel en techniek, 24 september 2014

Het belang van humus voor vitale en gezondegewassen en lage onkruiddruk
Artikel op Down2Earth.nu.

Mulders’ Chart: Interacties tussen elementen.
Artikel van TEAM Ecosys.

Gentechnologie in landbouw: interessant en ingewikkeld.
De Krant van Tynaarlo, 24 juni 2015.

Data 

Literatuurtips 

Albrecht, W.A.& Walters C., 1996
The Albrecht Papers, Vol. I. Foundation Principles, Acres USA, Kansas City, USA

Albrecht, W.A.& Walters C., 1996
The Albrecht Papers, Vol. II. Soil fertility and animal health, Acres USA, Kansas City, USA

Albrecht, W.A.& Walters C., 1996
The Albrecht Papers, Vol. III. Hidden Lessons in unopened books, Acres USA, Kansas City, USA

Albrecht,W.A.& Walters C., 1996
The Albrecht Papers, Vol. IV. Enter without knocking, Acres USA, Kansas City, USA

Andersen, A.B.,1996
Science in Agriculture, Acres USA, Metiairie, La, USA

Andersen, A.B., 3rd edition, 2014
The anatomy of Life & Energy in Agriculture, Acres USA, Kansas City, MI, USA

Andeweg, H., 1999
In resonantie met de natuur, Kosmos-Z&K Uitgevers. ISBN: 9021532484

Callahan, Ph.S., 1975, 2001
Tuning in to Nature, Acres USA, Austin, Tx, USA.

Callahan, Ph.S., 1995
Paramagnetism: Rediscovering nature’s secret force of growth, Acres USA, Metairie, (LA), USA.

Hennig, E., 1996
Geheimen van een vruchtbare bodem, Agriton, Noordwolde.

Kinsey, N.& Walters, C., Revised & expanded edition, 2006
Hands-On Agronomy, Acres USA, Austin, Tx, USA

Pfeiffer, E.E., 1984
Chromatography applied to Quality testing, Bio Dynamic literature, Wyoming, RI, USA

Pfeiffer, E.E., 1970
Weeds and What They Tell, Bio-Dynamic Farming and Gardening Association Inc., Kimberton, USA.

Pfeiffer, E.E.,1948-1959
Ehrenfried Pfeiffer himself: eight audio tapes in a shelf binder. Acres USA, Austin, Tx, USA.

Reams, C.A. & Dudley C., 1982
Choose life or death., Holistic Labs Inc., Tampa, Fl, USA

Schriefer, D.L., 2002
Agriculture in Transition, Acres USA, Austin, Tx, USA

Schriefer, D.L.,2003
From the Soil Up, Acres USA, Austin, Tx, USA

Skow, D. & Walters, Ch., 1995
Mainline farming for century 21, Acres USA, Metairie, La, USA.

Tompkins, P.& Bird, C., 1973
The secret life of plants. Harper & Row, New York, USA.

Tompkins, P.& Bird, C.,1978

Secrets of the soil. Harper & Row, New York, USA.

Voisin, André, 1999
Soil, Grass & Cancer, Acres USA, Austin, Tx, USA

Walters, Ch., 1999
Weeds, Control without Poisons, Acres USA, Austin, Tx, USA

Walters, Ch.& Fenzau, C.J., 1996
Eco-Farm. An Acres USA primer, Acres USA, Kansas city, MI, USA

Wheeler, Ph. A. & Ward, R.B., 1998
The Non-toxic Handbook, Acres USA, Austin, Tx, USA

Zimmer, G.F., 2000
The Biological Farmer, Acres USA, Austin, Tx, USA

Links naar autoriteiten in de ecologische landbouw   

De site van uitgeverij Acres USA, opgericht ter verspreiding van duurzame landbouwmethoden

Aanbevolen pagina’s: Toolbox (voor artikelen in pdf-formaat)
www.acresusa.com

Een Amerikaanse site vol artikelen over duurzame (biologische) landbouwmethoden
www.attra.org 

Voor informatie over brixmetingen

www.crossroads.ws/brixbook/bbook.htm 

Adviesbureau voor duurzame landbouwmethoden in Australië
www.nutri-tech.com.au 

De Vlaamse compostorganisatie
www.vlaco.be 

Boek Bodemvruchtbaarheid

Dit basiswerk van een grote pionier in de biologische landbouw gaat in wezen over de gezonde bodem en de daarmee verbonden biologische voedselkringloop en kringloop van levende substanties. Elke verstoring van het delicaat biologisch evenwicht, bijvoorbeeld door kunstmest of pesticiden verstoort het ecologisch systeem en zal op langere termijn tot een ecologische ramp leiden. Toen dokter Rusch dit beweerde in de “golden sixties” leek dit fel overdreven. Nu, 50 jaar later is het een brandend actueel probleem, waar we allemaal samen steeds meer de gevolgen van beginnen te ondervinden.


Een belangrijk thema van dit boek is het onderhouden van een vitaal bodemleven omdat het een sleutelrol in de biologische voedselkringloop speelt. De invloed van landbouwkundige ingrepen op de kwaliteit van het bodemleven wordt uitvoerig beschreven. Alleen al daarvoor zou deze kennis in elke landbouw(hoge)school in het lesprogramma moeten worden opgenomen.

De beroemde “Rusch-test” wordt ook uitgebreid besproken. Het is een unieke en vrij eenvoudige manier om de kwaliteit en hoeveelheid van het bodemleven te bepalen. Deze test werd jarenlang gebruikt bij de begeleiding en de controle van honderden organisch-biologische bedrijven, niet alleen in Duitsland en Oostenrijk.”

Wil je hier meer over weten?

 TEAM Ecosys
Oude Rijksstraatweg 44
7391 ME Twello

KvK: 08052645

Contactgegevens
 0571-275153
  06-54240900

 info@team-ecosys.nlPrivacyverklaring

Duurzame bodemverbetering vraagt om inzicht in het voedselweb.